Touringcarbedrijf Rasch, Hippolytushoef

Privacybeleid

Graag informeren wij u over de manier waarop Touringcarbedrijf Rasch BV omgaat met uw persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens wordt m.i.v. 25 mei geregeld door de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en in het Engels GDPR (General Data Protection Regulation).

 

Middels het online aanvragen van een offerte worden uw gegevens gebruikt om te reageren op uw verzoek. Indien u geen gebruik maakt van onze offerte worden deze gegevens verwijderd nadat de datum is verstreken  waarvoor u een busprijs had opgevraagd. Na een opdracht van uw zijde worden de gegevens opgenomen in ons klantenbestand. Indien u gegevens van andere personen aan ons verstrekt – bijvoorbeeld voor een reservering - , dan wordt u geacht hiervoor toestemming van hen te hebben verkregen. De persoonlijke gegevens die verstrekt aan Touringcarbedrijf Rasch BV, worden verwerkt in overeenstemming met ons privacy beleid. We zullen uw toestemming verkrijgen voor het verwerken, wanneer dat nodig is voor het goed uitvoeren van de opdracht. We kunnen persoonlijke gegevens van u delen met andere voor de reis noodzakelijke instanties en administratieve verwerkingen. Wij bewaren persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden van de verwerking van de reisovereenkomst en verdere administratieve afhandeling.

 

De informatie die u aan touringcarbedrijf Rasch BV geeft, zal met de grootste mogelijke zorg behandeld worden. Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de evt. gebruikersnaam op die computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Vraag een offerte aan